Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

REPLIK: “Verktyg som NollCO2 har en avgörande roll”

Anneli Alersjö på Sweden Green Building Council (SGBC) svarar på Peter Ullstads debattartikel "Noll CO2 finns bara i fantasin".

SGBC:s certifieringssystem utvecklas och övervakas av en certifieringsnämnd bestående av experter från olika håll inom samhällsbyggnadssektorn. Både nya manualer och uppdateringar genomgår en omfattande remisshantering. Medlemmars åsikter blir en del i utvecklingen.

Begreppen netto noll klimatpåverkan och klimatneutralitet används idag av EU, regeringen, organisationer som Science Based Targets Initiative samt SGBC:s certifieringssystem NollCO2. I manual och ramverk förklarar vi begrepp såsom kgCO2e/m2 BTA och vad vi menar med just netto noll klimatpåverkan.

NollCO2-projekt både reducerar projektets klimatpåverkan och balanserar det som återstår till netto noll, senast till år 2045.

NollCO2-projekt både reducerar projektets klimatpåverkan och balanserar det som återstår till netto noll, senast till år 2045. Balanseringen sker genom extra åtgärder i form av minskningar av fossila växthusgasutsläpp och upptag av koldioxid – I praktiken handlar det ofta om stora solenergiinstallationer.

NollCO2 är en påbyggnad till en bascertifiering såsom Miljöbyggnad och BREEAM-SE. Under 2022 ska de utvecklas till ett kvitto på ett väsentligt bidrag till EU-taxonomins miljömål 1: Begränsning av klimatförändringar. Utöver minskade växthusgasutsläpp och en ökad grön energiproduktion bidrar projekten till samhällsnyttan genom en ökad efterfrågan på, och därmed tillgång till, klimatsmarta byggprodukter.

Sveriges bygg- och fastighetssektor står för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. Verktyg som NollCO2 har en avgörande roll för Sveriges miljömål om netto noll klimatpåverkan till 2045.

Mer att läsa