“Orimligt att låta bilarna få mätbart utrymme, men inte barnen”

Stockholms biträdande stadsdirektör Ingela Lindh säger i Arkitekten 12/2015 att det är ”direkt olämpligt” att säkerställa barns tillgång till utemiljöer med till exempel riktlinjer för antal kvadratmeter per barn. Den urbana staden tillåter inte en ytnorm för förskolegårdar, menar hon. Det är förstås helt orimligt. Vi behöver ge våra barn den yta de förtjänar! Vad är … Continue reading “Orimligt att låta bilarna få mätbart utrymme, men inte barnen”