Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

”Ge brandkåren könsneutrala omklädningsrum”

Arkitekter, vi behöver er hjälp för att få till en förändring av utformningen av omklädningsrummen vid Sveriges brandstationer. Utvecklingen mot könsneutrala utrymmen går alldeles för långsamt, skriver föreningen Kvinnor i Räddningstjänsten.

Allt fler kvinnor arbetar i Räddningstjänsten, vilket innebär att lokalerna till skillnad mot förr används av båda könen. En fråga som ofta kommer upp i samband med utformning av omklädningsrum på brandstationer är ”Varför kan vi inte bara få ha kvar det gamla omklädningsrummet och bygga ett till för kvinnor?”

Att ifrågasätta traditionella lösningar kan uppfattas som provocerande. Men okunskap får inte utgöra ett hinder i utvecklingen, och vad gäller omklädningsrum har det visat sig att enskilda duschar och gemensamt utrymme för skåp är en optimal lösning för brandstationer.

Föreningen Kvinnor inom Räddningstjänsten, KIRtj, genomförde en enkätundersökning för 15 år sedan. Resultatet visade att omklädningsrummen på brandstationer innebar stora utmaningar för de få kvinnor som jobbade där. Resultatet från enkätundersökningen låg sedan till grund för projekt, Social byggnorm (2018). Det genomfördes i samarbete mellan flera aktörer, däribland Carlstedts arkitekter. Inom projektet utvecklades bland annat ett koncept för utformning av omklädningsrum på brandstationer med enskilt utrymme för dusch och ett gemensamt utrymme för klädskåp.

Flera arbetsgivare har valt att fortsätta med att bygga omklädningsrum på traditionellt vis eller som liknar traditionellt vis.

Under 2021 genomförde KIRtj en uppföljning av projektet för att kartlägga hur konceptet har tagits emot av räddningstjänster i landet. Uppföljningen visar att idag har gemensamt omklädningsrum och enskilda duschrum endast fått gehör på ett fåtal stationer. Flera arbetsgivare har valt att fortsätta med att bygga omklädningsrum på traditionellt vis eller som liknar traditionellt vis. För att kunna få till en mer övergripande förändring behöver vi er arkitekters hjälp, så att medvetenheten om hur omklädningsrummen bäst utformas kommer in tidigt i projekten.

Enskilda duschrum och ett gemensamt rum för klädskåp är den utformning som tillgodoser alla medarbetares behov på ett likvärdigt sätt och bidrar till bästa möjliga fysiska och sociala arbetsmiljö för samtliga anställda på Räddningstjänsten.

Räddningstjänsten i siffror

  • Sveriges 150 kommunala räddningstjänster är verksamma på 700 olika brandstationer.
  • Varje brandstation har enligt lag skyldigheter att följa vissa mål inom arbetsmiljö och jämställdhet.
  • Av Sveriges 15 000 brandmän är sex procent, 1 000 individer, kvinnor (MSB 2019) .
  • På flera stationer arbetar inte någon kvinnlig brandman. På ett fåtal stationer är upp till 10–15 procent av brandmännen kvinnor.

Mer att läsa