Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

”Vi behöver utveckla vår roll som arkitekter”

Arkitekter som vill få projekt realiserade behöver se sig själva som processledare. För att lyckas är det flera egenskaper som vi behöver utveckla, både som enskilda yrkespersoner och som bransch, skriver Johanna Munck af Rosenschöld.

Mycket har förändrats i vår bransch de senaste 30 åren. Från en tid då kunden stod för långsiktighet och eget ägande, till dagens varierade kundflora och finansiella fokus.

Ökad specialisering, internationalisering och komplexa hållbarhetsparametrar gör att vi arkitekter behöver ha en bredare kunskap, ett större nätverk och förmågan att lägga örat mot marken för att bli den bästa rådgivaren.

Arkitekter som vill sätta avtryck och få projekt realiserade behöver se sig själva som processledare och börja synas alltmer. Med rätt samarbeten, kunskapsöverföring och förhållningssätt kan verkshöjd och genomförbarhet korsbefruktas med den ibland krassa projektekonomiska verkligheten. För att lyckas är det flera egenskaper som vi behöver utveckla, både som enskilda yrkespersoner och som bransch:

Använd öronen. En god arkitekt måste vara nyfiken och lyssnande. Genom att lyssna in och förstå kundens affär och utmaningar kan vi bli en större del av värdeskapande i sin helhet och bidra till bättre och mer hållbar arkitektur.

Ta ansvar för helheten. Varför begränsa oss? Arkitektur handlar väldigt sällan om att rita en enskild byggnad. Omvärlden är komplex och vi navigerar mellan allmänhet, politik, byggare och slutanvändare, ofta mitt i den allmänna debatten. Vi måste leva alla skalor, arbeta tillsammans med andra kompetenser och samtidigt ta ansvar för helheten.

Hitta nya betalningsmodeller. Mer kärlek till siffrorna! Vi behöver utveckla vår kunskap inom fastighets- och byggnadsekonomi. Med större förståelse för risker och möjligheter och insyn i helhetsbudgeten kan vi skapa långsiktiga värden och undvika att fastna i ”stuprör”. Andra branscher kan inspirera oss till att hitta fler alternativ till timdebitering, såsom incitament, vinstdelning och fast pris.

Ta ledartröjan i hållbarhetsomställningen. Arkitekterna behöver vara med och leda omställningen genom att alltid tänka hållbart och vara pådrivande i bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsresa. Socialt hållbart byggande innebär att vi behöver arbeta närmare samhället och som processledare verka för att åstadkomma inkludering, trygghet och social hållbarhet i projekten.

Kliv fram i debatten. Arkitekter behöver kommunicera mer och bättre och engagera sig i samhällsdebatten. Det är inte alltid självklart att sticka ut hakan som branschaktör, eller stå upp när det blåser, men det är ett jobb som behöver göras för att visa att vi tar ansvar. Att inte synas leder till en marginaliserad roll, vilket samhällsbygget inte gynnas av.

Omfamna digitaliseringen. Den ger oss fantastiska möjligheter, både som ett verktyg i att generera form, och för att förstå hur vårt samhälle transformeras och effekterna detta får på den byggda miljön. Det krävs en ökad nyfikenhet på hur nya verktyg och program kan utveckla vår kompetens och våra erbjudanden.

Samarbeta och dela kunskap. Delad kunskap ger delad framgång! Vi behöver hitta nya former för ökad kunskapsöverföring. Vi vinner alla på att gå ihop som bransch och sträva efter en ökad generositet och transparens kontoren emellan. Vår kår sitter på många av svaren för att möta samhällsbyggnadsbranschens framtidsutmaningar.

Om arkitektkåren utvecklar dessa egenskaper kommer vi både bli ännu bättre och kunna erbjuda mer som arkitekter. Vi kommer kunna vara med och leda samhällsutvecklingen och ta långt större plats i debatten. Därför ser jag fram emot tätare samarbeten, ett tydligare gemensamt ledarskap och en ökad generositet inom branschen!

Mer att läsa