Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

”Varför ska vi praktisera utan lön?”

Sveriges Arkitekter och SLU borde stå upp för oss studenter så att vi slipper ta studielån för praktik där vi utför reella arbetsuppgifter, skriver landskapsarkitektstudenten Nora Juhlin.

Den 18 oktober i år skrev jag ett inlägg om praktiklön i Facebookgruppen för landskapsarkitektstudenter vid SLU i Alnarp. I inlägget efterfrågade jag medstudenters tankar om att våra praktiker ofta är oavlönade. Jag undrade om lön var något man inte var intresserad av eller om man behövt göra avkall på lön för att få en praktikplats. Vi landskapsarkitektstudenter har praktik som obligatorisk kurs inom ramen för vårt program. Det gäller både i Alnarp och Ultuna men lärosätena har olika kursupplägg. Till skillnad från Ultuna behöver vi i Alnarp själva ordna med våra praktikplatser.

Responsen på inlägget var massiv. Kommentarsfältet fylldes snabbt och jag fick även privata meddelanden från studenter. Inläggets mottagande vittnar om att missnöjet med praktiken är utbrett och att det inte bara är avsaknaden av lön som upprör. Kritik riktades även mot att vi studenter måste hitta en praktikplats på egen hand och att tydliga ramar för kursens innehåll saknas. Upplägget innebär att vi behöver skapa portfolios, skicka ut ansökningar och gå på intervjuer utan att vara garanterade den för examen nödvändiga praktiken, även fast vi har antagits till kursen. Eftersom praktiken är avgörande för vår examen hamnar vi studenter vidare i en svår situation när det gäller att kräva praktiklön. Oron över att bli av med en praktikplats kan göra att man som student inte vågar begära en rimlig ersättning, varför stöd från omgivande institutioner är av stor vikt.

I takt med att tråden på Facebook växte kontaktade jag Sveriges Arkitekter. I kontakten med dem blev jag varse att landskapsarkitektstudenter inte omfattas av förbundets rekommendationer för praktiklön. Motiveringen till fackets inställning är att vi läser en kurs som berättigar oss studiemedel.

Vidare utför vi landskapsarkitektstudenter ofta samma typ av uppgifter som avlönade praktikanter från andra arkitektutbildningar.

Jag ser Sveriges Arkitekters hållning som problematisk. Att kursen är studiemedelsberättigad innebär inte att alla kan få studiemedel. Många studenter har förbrukat sina terminer hos CSN när de når programmets avancerade nivå och praktiken ska genomföras. De extrajobb som studenter utan studiemedel ofta är beroende av är sällan möjliga att upprätthålla under en praktik, varför en lön då är ett måste. Studiemedlet utgörs dessutom främst av lån. Vidare utför vi landskapsarkitektstudenter ofta samma typ av uppgifter som avlönade praktikanter från andra arkitektutbildningar.

Samtidigt som jag tar avstånd från hur Sveriges Arkitekter resonerar förstår jag argumentet. Eftersom praktiken är utformad som en kurs kan det i teorin anses vara rimligt att vi inte är avlönade. Om kursens innehåll var tydligt och främst gick ut på att skugga en yrkesverksam hade det varit en annan sak. Men som många beskriver i tråden på Facebook utför praktikanter ofta ett arbete liknande en nyanställds. Dessutom borde det faktum att praktiken är en kurs inte hindra Sveriges Arkitekter från att stå upp för vår rätt till lön. Som jämförelse kan Journalistförbundet nämnas. Det har sett till att deras studenter under praktikkursen är avlönade med minst en halv lägstalön.

Avslutningsvis vill jag tydliggöra att jag tycker att praktiken är en viktig del av utbildningen men att upplägget måste förändras. Om praktiken ska vara obligatorisk för examen behöver SLU i Alnarp dels tillhandahålla praktikplatser, dels säkerställa kursens innehåll. Vidare tycker jag att alla praktiker där studenter utför reella arbetsuppgifter ska vara avlönade. Jag är kritisk till att Sveriges Arkitekter och SLU inte står upp för oss studenter i den frågan, liksom att många praktikplatser inte ens diskuterar praktiklön med praktikanter. Att vara tvungen att ta lån för att arbeta är inte rimligt.

Mer att läsa