”Sluta avfärda gröna lösningar i stads­byggandet!”

Uttala ordet förgårdsmark och de flesta i branschen, från politiker och kommunala tjänstepersoner till konsulterande stadsplanerare, får något ogillande i blicken. Att förgårdsmarken som stadsbyggnadselement inte står högt i kurs i nutida stadsplanering är lika mycket resultatet av en vurm för det sena 1800-talets expansion av kvartersstaden, som en motreaktion på funktionalismens slappa hantering av … Continue reading ”Sluta avfärda gröna lösningar i stads­byggandet!”