Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

”Det behövs ett kontaktnät för seniorer!”

Det finns över 1 400 seniorer i Sveriges Arkitekter men det kan förefalla som att vi inte finns eftersom det saknats sätt för oss att samlas och hålla kontakt, skriver arkitekt Gunlaug Östbye.

Ett kontaktnät för seniorer är på gång! Under våren gick 200 ”äldre” arkitekter med i Facebook genom nya gruppen arkitektseniorerna. Den som redan är inne på Facebook, kan söka direkt på ”arkitektseniorerna”.

Väldigt många skrev glada tillrop, typ Äntlingen! Några uttryckte önskemål, till exempel att ordna lokala nätverk.

Några få skrev ”aldrig facebook”, ett ställningstagande man förstår. Men hur skapar man annars kontakt, när GDPR står stygg i dörren och förbjuder all typ av register och i vårt fall e-postadresser, eftersom Sveriges Arkitekter också är ett fackförbund.

Bra exempel finns många. Facebooksidan ger möjlighet att kommunicera med andra seniorer. Vägen ligger öppen för just vår yrkeskunskap och kreativitet. Frågan är nu hur vi tillsammans kan utveckla den plattform vi har?

Före pandemin hade jag länge kontakt med nätverksutvecklaren Direkt Zu i Berlin. En vidarearbetad Facebook, en viss möjlighet att utveckla kontakter – men alltför kostsam.

Våra lokalföreningar erbjuder inte mycket möjlighet till lokal kontakt ens för alla aktiva medlemmar. Vi får inte veta vilka övriga som är med och utbredningen gör att det till och med är svårt att nå varandra en gång om året, på årsmöten. Så pensionärskontakter den vägen är ingen väg.

Med både kunskap och tid till förfogande kan det ändå förefalla som att vi inte finns.

Med både kunskap och tid till förfogande kan det ändå förefalla som att vi inte finns. I stora Stockholm med över 4 000 medlemmar finns ingen senior varken i lokala styrelsen eller bland hela 20 delegater och lika många reserver till Sveriges Arkitekters stämma! 

”Bara vi får en lokal” är ett skämtsamt utrop från ungdomar. Men vi arkitektseniorer behöver ingen lokal – inte ens en virtuell sådan är tillräcklig för möten. Jo, kanske Zoom, men det är opersonligt och alla behärskar det ändå inte.

Det finns så mycket att göra, ensam eller tillsammans, alltifrån att leda lokala arkitekturvandringar eller skriva en lokal guide till att diskutera planer och byggnader och mycket mer. Eller föreläsa i skolor och på föreningar. I Halland har man skapat en bokcirkel. Men, det behövs samverkan för att skapa en kreativ arena. Bara viljan räcker inte. Det krävs mer it-kunskap både hos sändare och mottagare.

Välkommen på vår hittillsvarande plattform på Facebook för att kommunicera önskemål och möjligheter. 

Eller hör av dig direkt till mig (gunlaugo@gmail.com)! Viljan finns!

Gunlaug Östbye är arkitekt SAR/MSA

Mer att läsa