Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

”Dags att tala om byggskam”

Idag byggs bostäder som inte är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Det är kontraproduktivt att fokusera på kortsiktiga vinster när det är de långsiktiga besparingarna som ger oss en hållbar framtid, skriver Kajsa Crona och Ola Nylander, professorer på Chalmers.

Diskussionen om bostadsbyggandet har alltför länge fokuserat på att vi måste bygga billigare, förenkla och minska ytor med mera. Samtidigt vet de flesta i bostadsbyggarbranschen att det i ett långt perspektiv blir dyrt att bygga billigt, med ökat underhållsbehov inte minst.

I ett forskningsprojekt på Centrum för boendets arkitektur (CBA) har förutsättningarna för bostadsbyggandet analyserats med fokus på hur bostadsbyggandet måste möta problemen med ett instabilt klimat, främja social integration och minska ojämlikhet.

Vi kan konstatera att det är kontraproduktivt att fokusera på de kortsiktiga vinsterna, när det tvärtom är de långsiktiga besparingarna som ger oss en hållbar framtid. På samma sätt som det finns flygskam med ohållbara resor kan vi idag konstatera att det finns byggskam, med bostäder som inte är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

När vi som forskare analyserat bostadsbyggandets finansiella regelsystem kan vi konstatera att det finns korta avskrivningstider, och att det saknas incitament att lyfta fram kvalitet eller hållbarhet. I dag räknar vi med en avskrivningstid på 50 år när vi bygger ett bostadshus. Om vi istället använder bättre material och tekniska lösningar kan avskrivningen förlängas till 100 år. För en nyproducerad trerumslägenhet på 75 kvadratmeter innebär en längre avskrivningstid att hyran kan sänkas med 2 000 – 3 000 kr per månad.

På samma sätt som regeringen idag ser över byggregler måste det tas ett samlat grepp om finansiering och redovisning.

Därför måste det till förändring av hur vi räknar, skriver av och bokför ett bostadsprojekt. På samma sätt som regeringen idag ser över byggregler måste det tas ett samlat grepp om finansiering och redovisning.

Staten har möjlighet att ta ett större ansvar för ett hållbart bostadsbyggande genom att förändra finansiering och regelverk så att de som bygger långsiktigt, hållbart och med kvalitet gynnas ekonomiskt. Samtidigt måste bankerna få nya direktiv att ge förmånligare lån till de som vill bygga ekologiskt hållbara bostäder.

Med ett finansiellt regelsystem som premierar hållbarhet och låga underhållskostnader kan vi alltså bygga bättre bostäder och samtidigt få lägre boendekostnader.

Rapporten Att bygga billigt är dyrt kan laddas ned från CBA:s hemsida.

Mer att läsa