Underhållsbehov har stor påverkan på klimat och livscykelkostnad

Branschföreningen Mur & Putsföretagen vill minska vårt klimatavtryck. Det är allmänt accepterat att den mest resurseffektiva byggnaden är den som inte behöver rivas. Vi tycker därför att det är viktigt att tidsperspektivet för en fasads livslängd måste vara mycket längre än de 50 år som idag används som norm.

Lyfter vi blicken i våra städer så ser vi att det finns byggnader som definitivt är äldre än 50 år. KTH har i ett forskningsprojekt analyserat effekterna av att tänka mer långsiktigt såsom minst 100 till 200 år och konstaterar bland annat att underhållsbehov har stor klimatpåverkan – något som talar starkt för murade och putsade fasader.

Våra medlemsföretag kommer fortsätta arbeta aktivt med att sänka sina CO2-utsläpp genom att bland annat möjliggöra transporter med fossilfria bränslen, bränning av tegel med biogas, el från sol och vind, återvinning, återbruk och mycket mer.

Vi använder idag cement som bindemedel i några av våra produkter. Dock är denna del relativt liten i förhållande till den totala mängden cement som används i Sverige. Dessutom karbonatiseras cementen i puts- och murbruk under sin livstid vilket innebär att CO2 binds tillbaka in i produkten.

Självklart vill vi vara med och utveckla och förbättra vår bransch! Vi behöver arbeta med omställning här och nu, men vi måste också vara kloka och tänka långsiktigt i detta arbete och se till att använda rätt material på rätt plats. Det är det vi menar med Vackert, längre…”

Johan Onno
Vd Mur & Putsföretagen

Foto: Daniel Engvall

Om Mur & Putsföretagen (etablerat år 1966)
Mur & Putsföretagen ser det som en viktig uppgift att verka för att stadsmiljöer blir byggda och bibehålls med hållbara fasader. Med funktionella fastigheter som är anpassade efter den växande befolkningens behov kombinerat med estetisk design i det offentliga stadsrummet. Gemensamt minskar vi miljöpåverkan med material som tegel och puts på lång sikt.