Skapa karaktär med aluminium

Brf Verde är entrén in till Södra Brunnshög i Lund. De champagne- och silverfärgade fasaderna och taken, klädda med aluminiumplåt från Prefa, skiftar färg efter ljuset vilket ger byggnaderna deras speciella karaktär.

Foto Felix Gerlach

Brf Verde ingår i en av de första etapperna i den nya stadsdelen Brunnshög i Lund.

Ett av de största utbyggnadsområdena i Lund just nu är den nya stadsdelen Brunnshög som växer fram runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. På sikt kommer uppemot 40 000 människor att bo och arbeta här. Brf Verde ingår i en av de första etapperna och huset är det första besökarna möter när de kommer med spårvagnen till Södra Brunnshög.

För arkitekterna Krook och Tjäder var det viktigt att byggnaden skulle bli något speciellt.

– Vi hade en omfattande skissprocess för att hitta rätt eftersom det var en annorlunda tomt. Byggrätten vänder upp 90 grader från vägen med ett litet torg mot gatan och en innergård mot baksidan, säger arkitekten Magnus Tellhed. Vi kom fram till att vi ville gestalta den som tre tydliga distinkta volymer med sadeltak som ändå hörde samman genom en gemensam betongsockel.

Det har varit ett roligt projekt eftersom allting har handlat om att bygga så bra som möjligt. Det har inte tummats på kvalité eller material någonstans.

Målet var att uppnå en sammanhållen brokighet. Den mörkgrå, nästan svarta betongsockeln som håller ihop de tre byggnaderna är gjuten i brädform vilket ger ett extra djup och på håll luras ögat att tro att det är trä.

– Genom att använda miljövänlig betong från vår egen fabrik, Svenska Cement, till betongstommen fick vi ett cirka 50 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med en traditionell betongstomme, säger Andreas Nilsson på Resona Entreprenad. Det har varit ett roligt projekt eftersom allting har handlat om att bygga så bra som möjligt. Det har inte tummats på kvalité eller material någonstans.

För att tydliggöra de tre volymerna ville Magnus hitta ett material som gick att använda både på fasaderna och till taken.

– Husen ska vara rena och enkla var för sig, men ändå stå i kontrast till varandra. Det var ett skäl till att vi valde aluminiumplåt som beklädnad.

Prefas aluminiumplåt kommer i en mängd olika färger, mönster och dimensioner. Efter att ha provat olika färgkombinationer föll valet till slut på champagne och silver för att få en stilren och elegant kontrast som både harmoniserar och ger variation.

– Vi valde också att bryta upp med olika format på plåten, säger Magnus. Sidokropparna har täckts med champagnefärgade rombformade plattor som ger en fin detaljering på fasaderna och mitten har fått en klassisk bandtäckning i silver. Även taken följer samma mönster. Det är inte så vanligt att använda aluminiumplåt till bostadshus, men jag tycker att resultatet blev bra och gav karaktär åt fasaden.

Aluminiumplåten har även använts på balkongfronterna och på undersidan av balkongerna.

– Det är kul att man har den möjligheten med plåt eftersom det ger ett väldigt rent och enhetligt intryck. Det är betydligt svårare att göra med till exempel tegel.

Sidokropparna har täckts med champagnefärgade rombformade plattor som ger en fin detaljering på fasaderna och mitten har fått en klassisk bandtäckning i silver. Foto: Felix Gerlach

Totalt består Brf Verde av 42 stycken välplanerade lägenheter från 1–4 rum och kök varav några är etagelägenheter. Det gemensamma trapphuset ligger i mittbyggnaden och från det når man de generösa loftgångarna i den högra och vänstra byggnaden. På baksidan av huset finns även en privat liten innergård med ett växthus och grillplats. Husen har också solceller på stora delar av taken i söderläge.

– Vi har även byggt in möjligheten att göra om lägenheten på bottenplanet i mitthuset till en lokal, berättar Magnus. Den har fått extra takhöjd och det går att byta ut dagens träpanel mot ett stort glasparti istället om man till exempel vill ha ett café där i framtiden.

Projektet uppskattades också av blivande bostadsköpare. Redan innan bygget var klart var alla lägenheter sålda.

Prefa – bra val för miljön

Prefas aluminiumprodukter består till 95 procent av återvunnet material. Den lätta vikten, kortare transporter och byggtider samt den långa livslängden gör det till ett hållbart material. Aluminium kan dessutom återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras. En stor miljövinst är att produktionen av sekundäraluminium kräver 95 procent mindre energi än utvinningen av primäraluminium.

Läs mer om Prefas produkter på prefa.se