Minska belastningen med ljusa, tunna och eleganta balkonger

De är slanka, de är eleganta och de skapar en unik arkitektur för din byggnad. Men det är inte de enda egenskaperna som balkonger i CRC i2® höghållfast betong från Hi-Con bidrar med. Materialets förmåga att skapa extremt tunna element betyder också att mindre material behövs, vilket minskar byggnadens vikt.

Balkonger på Havnebryggen Castor, som ligger på Islands Brygge i Köpenhamn. Balkongerna är bara 55mm i framkant och Hi-Cons höghållfast betong, CRC i2® har i detta projekt verkligen fått utnyttja sina unika egenskaper när det gäller styrka och tunnhet.

Viktminskning reducerar inte bara lasten som balkongerna tillför byggnaden, den har också en positiv inverkan på projektets totala ekonomi. Förutom att minska belastningen på byggnaden, minskar också kostnaderna och miljöbelastningen i samband med transporterna av balkongerna till byggarbetsplatsen. Montaget blir enklare och billigare då mindre kranar kan användas för att lyfta de lätta och ljusa balkongerna.

Obegränsade möjligheter

Materialens möjligheter är obegränsade och det är särskilt lämpligt för att skapa slanka och eleganta balkonger, trappor och fasader. Materialets styrka och densitet gör det möjligt för Hi-Con att prefabricera element med endast 50 mm tjocklek och materialet är därför ett optimalt alternativ för lätta och minimalistiska konstruktioner. Samtidigt har Hi-Cons material – CRC i2® högpresterande betong – en styrka som kräver mindre material än vanlig betong. Denna funktion minskar elementens vikt och därmed också belastningen på byggnaden.

CRC i2® högpresterande betong kombinerar stålets styrka med betongens formbarhet, vilket ger obegränsade möjligheter till unik arkitektur och design med en livslängd på över 100 år.