Låt solenergin visa både framtiden och det förflutna

Allt som byggs är för att möta framtiden. Oavsett om det handlar om bostäder, infrastruktur eller skolor. Solenergiprojekt är inget undantag. Men att titta bakåt för att bygga framåt är en väl fungerande strategi för att knyta ihop dåtid och framtid. Det är Soltechs nya solcellsfasad i Mölnlycke Fabrik ett bevis på.

Mölnlycke Fabriker är ett industriromantiskt område som växer fram i genuin bruksmiljö med en speciell historia. Här byggs bostäder, promenadstråk, handel och service. Det byggs även en lite speciell solcellsfasad av Soltech Sales & Support och Fasadsystem, dotterbolag till Soltech Energy.

– Ambitionen med solcellsfasaden är att inte glömma gårdagen samtidigt som den genererar morgondagens energi. Det bottnar inte i att allt var bättre förr, utan snarare att vi ska se bakåt för att hitta inspiration när vi utformar morgondagens hållbara samhälle där solenergin spelar en huvudroll, säger Markus Svensson, vd Soltech Sales & Support.

 Resultatet av att blicka bakåt för att bygga framåt visar sig nu när en enorm solcellsfasad skimrar i terakottarött, grönt, blått och orange över området. Förutom att solcellsfasaden för tankarna till områdets historia genererar den även med grön energi till garagets laddstolpar och belysning samt det lokala elnätet.

Till sommaren 2021 beräknas solcellsfasaden stå klar och integrerade solceller gör att solens strålar tas tillvara. Med sin för fasaden även tankarna tillbaka till en av området stora profiler under 1900-talet, och ska verka för att bevara områdets unika historia.

– Den arkitektoniska utformningen av solcellsfasaden tar sin utgångspunkt i textilkonstnären Viola Gråstens färgstarka mönster och design. Hon var under 1900-talet en stor anledning till områdets betydelse för den moderna textilindustrin i Sverige, fortsätter Markus Svensson.

– Det här är ett tydligt exempel på att solenergin inte bara behöver vara en grön investering med båda fötterna i framtiden, utan att den tillsammans med arkitektur och design även kan bidra till att bevara ett områdes själ och historik, avslutar Markus Svensson.