Kjell Forshed: ”Det är pinsamt att arkitektkåren inte kan tala om skönhet”

Under 50 år har Kjell Forshed mejslat fram ett unikt hantverk i den svenska arkitekturen. Nu delar han med sig av sina erfarenheter i boken ”Att vara sin formel trogen – arkitekturens hantverk”.

När det stämmer, när saker passar ihop, det är det jag menar med vackert, säger Kjell Forshed.

I boken skriver du: ”Det jag har gillat bäst har varit det låga och täta”, vad är det och vad gör det?

Dels är det många som tycker om det låga och det täta, och dels är det ett stadsbyggande som rymmer olikheter, en mångfald. Det går att välja allt från bostäder på marken, till små lägenheter, man kan blanda. Det blir lätt att blanda bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Jag skriver om Tullinge trädgårdsstad där vi har ett kvarter som innehåller alla formerna. Strukturen medger det, man kan göra privata fastigheter, små samfälligheter eller små bostadsrätter inom den. Det är min drivkraft att jobba för integration av människor och det hänger så starkt ihop med boendeformerna.

Boken har undertiteln ”arkitekturens hantverk”. Vad är det som är roligt med detta hantverk i denna låga och täta formen?

Det har med skalan att göra, den är så pass liten att man är nära de olika huskropparna och kan börja bygga rum och kvarter och privata platser. Jag upplever det som att lösa korsord, det är jag också fascinerad av. Man ska lösa orden vågrätt och lodrätt och det står frågor som man ska svara på och så låser det sig, man får inte ihop det, man har skrivit något fel. Det är precis det som skissandet handlar om: Går man in med alldeles för många föreställningar om hur det ska vara så får man inte ihop det. Så gäller det att slakta någon av älsklingarna och då plötsligt faller det på plats. Sen ska få med det man löst i i de juridiska dokumenten, i detaljplanerna. Det är ett hantverk också att göra detaljplaner och formulera bestämmelser så att man når de mål man vill nå.

Du skriver i boken att den starkaste drivkraften för dig har varit att göra något vackert. Vad menar du med det vackra?

Man fylls av en skön känsla när det stämmer, när saker passar ihop, när det blir en helhet. Då upplever man något högre, det är det jag menar med vackert. Det kan man uppleva i naturen eller bland människor när man träffar någon som det stämmer med, eller i en maträtt. Det är en skönhetsupplevelse. Det är ingen som pratar om det här. Jag tycker det är pinsamt för arkitektkåren att inte kunna tala om skönhet. Det är ett otroligt handikapp, vi måste lära oss det.

Boken går att köpa från Arkitektur Förlags webbshop.