Hur ska arkitekten få större inflytande i Sverige?

Arkitekterna i Tyskland har en stark position och är involverade genom hela byggprocessen. Vi i Sverige kan också öka vårt inflytande från start till färdigt
byggprojekt. Men vilka fördelar och utmaningar har den tyska modellen?

Så ska arkitekten ta makten över byggandet.

I Sverige är arkitekterna sällan direkt involverade i hela byggprocessen. Speciellt inte i det storskaliga byggandet som är tongivande i landet. Intresset för ett större inflytande ökar nu inom arkitektkåren. Den stora frågan är hur vi ska göra för att få det?

Flera arkitekter startar egna bolag och driver sina byggprojekt från start till mål. Även intresset för olika former av byggsamarbeten växer. Men, de svenska regelverken är stela och marknaden drivs ofta av stora etablerade bolag. Måste det vara så här?

I Tyskland har arkitekterna ofta stort inflyttande under hela byggförloppet. Är det möjligt att göra likadant i Sverige? Hur ser regelverken ut i Tyskland och varför fungerar det bättre? Dessa frågor kommer Barbara Landwehr som är stadsbyggnadsdirektören i Tübingen gå igenom under Arkitekturdagen den 13 april på Nordbygg 2018. Hon kommer berätta hur det är att samarbeta med arkitekter, som är djupt involverade i hela byggprocessen.

Vi arkitekter vill ju bli mer inblandade och få större inflytande, men blir byggnaderna alltid bättre när vi får vara det? Under Arkitekturdagen kommer Martin Nordahl som är planarkitekt på OkiDoki att redovisa sina erfarenheter av experimentet Vallastaden. Ett pilotprojekt där arkitekterna faktiskt var involverade genom hela processen. Hur bra fungerade det egentligen att jobba enligt den tyska modellen inom de svenska stela ramarna? Martin kommer att ta upp några viktiga punkter som arkitekter bör tänka på om de blir inblandade i liknande projekt.

På frågan om arkitekter ska få mer makt så svarar nog de flesta arkitekterna garanterat ja. Men vad innebär det i praktiken? Det är dags att identifiera vilka förutsättningar som krävs för att projekt av den här typen ska fungera i en större skala. Frågan är högintressant och finns på agendan hos de flesta arkitektkontor. Nu kanske tiden har kommit för att ta nästa steg?

Fredagen den 13 april 09:00-12:00 kan du ta del av Tidskriften Arkitekturs kostnadsfria seminarium på Nordbygg.

Arkitekturdagen arrangeras i samarbete med tysk-svenska handelskammaren.