Hur får du bättre pension som egenföretagare?

Om du startar eget är det viktigt att planera för pension och försäkringar på egen hand. AI Pension, en del av Skandia, är specialister på att hjälpa arkitekter till en livslång lön och tryggare tillvaro.

– Generellt är det lätt att man glömmer bort sin egen pension när man startar företag. Vi kan ge stöd till företag och hjälpa till med att svara på frågor, förklara skatteregler och lägga en plan för pensionssparandet, säger Carl-Johan Pontén, pensionsrådgivare.

Pensionen består av, allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är viktigast för att påverka din framtida lön som pensionär, och som egenföretagare är du själv ansvarig för den delen. Ju yngre du är och ju högre lön du har, desto större del av din totala pension kommer att komma från din tjänstepension.

Ta ut en marknadsmässig lön
Många företagare tar idag ut för låg lön och väljer istället att plocka ut pengar i lågbeskattad utdelning, som inte ger pensionspoäng. Det är viktigt att tänka på att både den allmänna pensionen och sjukförsäkringen påverkas av den lön man tar ut. Om du tar ut en lön motsvarande ca 43 300 kronor per månad tjänar du in till maximal allmän pension och sociala förmåner så som sjukpenning.

– Våra grundråd till företagare brukar vara att ta ut en marknadsmässig lön och att tänka på försäkringstryggheten. Sen är det viktigt att lägga en plan för tjänstepension också. Vi skräddarsyr lösningar som skapar trygghet för varje individ, oavsett vad som händer i livet i övrigt, förklarar Mathias Lundberg, pensionsrådgivare.

Planera för tjänstepension, försäkringar och buffert
När du sätter nivån för tjänstepension är det en god idé att utgå från minst det som anställda med kollektivavtal har, så att du inte får det sämre ställt som egen företagare än som anställd. Det brukar handla om att 10 – 15% av lönen ska gå till tjänstepension.

– Den vanligaste frågan vi får från företagare är hur mycket de ska spara och hur de bäst ska placera pengarna. Den som driver eget företag måste vara beredd att avstå en del av sin vinst för att avsätta till pension. Det är även viktigt att ha en plan för vad som sker om du blir långtidssjukskriven, drabbas av olycksfall eller dödsfall, och att ha rätt försäkringar samt en buffert i företaget, säger Mathias Lundberg.

Beroende på om du har aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag gäller olika regler. Det finns även förmåner att känna till för den som fortsätter att driva företag efter 65 års ålder. Rådet är ta hjälp och prata med en pensionsrådgivare vad som gäller just din framtida lön.

Vill du ha råd som företagare? Under varumärket AI Pension tillhandahåller Skandia specialister på pensionslösningar till arkitekter och ingenjörer med Skandia som försäkringsgivare. AI Pension erbjuder personlig rådgivning, snabb service och tillvaratar dina intressen. Inom Skandia finns dessutom AI nämnden – en sammansättning av representanter från Sveriges Arkitekter, Unionen och Innovationsföretagen.