Fortifikationsverket rustar Karlberg för framtiden

Vill ni bidra till en unik och historisk miljö? Delta i upphandlingen kring utformningen ett nytt kök, matsal och mäss på Karlberg i Solna.

Foto Sara Krüger

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi kombinerar vår unika kompetens med att vara fastighetsägare och byggherre. 

Militärhögskolan på Karlberg genomgår en kraftig expansion där Fortifikationsverket leder byggprojekt och utveckling av fastigheter. Nu ska ett nytt kök, matsal, och mässbyggnad utformas och vi välkomnar arkitekter att kvalificera sig i upphandlingen.

Upphandlingen heter ”K0062.000 Gestaltning och utformning av ny kök-, matsal- och mässbyggnad Karlberg” och finns publicerad i Tendsign med diarienumret 3221/2018 mellan december 2020- januari 2021. Ni hittar även mer information på Fortifikationsverkets webbplats.

Välkommen att kvalificera er i upphandlingen!