Fönster och dagsljus med arkitekt Ola Jonsson

Arkitekturens grundelement är att arbeta med ljus och rum, och därför är fönster och naturligt dagsljus några av arkitektens allra starkaste verktyg. Åtminstone om man frågar Ola Jonsson.

Foto Michael Perlmutter

Ola Jonsson är arkitekt och associerad partner på C.F. Møller, ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, och har bland annat designat det prisbelönta radhuskomplexet Zenhusen i Stockholm.

Ola Jonsson, C.F. Møller. Foto: Mikael Lundblad

Att optimera ljuset

I utformandet av Zenhusen låg fokus på att maximera dagsljuset, bryta barriären mellan insida och utsida och skapa en tredimensionell värld med hjälp av fönster – något som möjliggjordes bland annat tack vare stora fönsterlösningar från VELFAC.

– I arkitektur är målet inte att få in så mycket ljus som möjligt, utan att istället optimera ljusets kvalitet. När det gäller Zenhusen tog vi vara på ljus från norr med höga glaspartier och på så vis nådde dagsljus långt i bostaden utan att vara bländande. För att klara energikraven valde vi till stor del fasta glaspartier och fönster med låga u-värden, berättar Ola Jonsson.

Zenhusen, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Beställare: Byggnadsfirman Erik Wallin. Arkitekt: CF Möller. Foto: Michael Perlmutter

 Fönsterkarmen – fasadens största energibov

Med stora glasytor är det samtidigt en utmaning att klara energikraven, något som gällde för Zenhusen i Norra Djurgårdsstaden. Men få vet att fönsterkarmen ofta är det största problemet vad gäller energi, då det står för det största läckaget. Ola Jonsson avslutar:

– Som princip är det bättre att ha ett fåtal stora fönster än flera små. Då minskar mängden karm och därmed begränsas köldbryggan. Utöver de arkitektoniska fördelarna var detta också ett viktigt argument för att prioritera stora glaspartier.

Ett annat sätt är också att göra karmarna smalare, vilket man har gjort hos VELFAC. Smala karmar ger procentuellt större glasyta i ett fönster, vilket är positivt för energioptimering och arkitektur. VELFAC har generellt lyckats bättre än många på detta och utmärker sig därmed när det kommer till att möta energikraven.

För mer information, beställ vår nya case-broschyr och låt dig bli inspirerad. Du hittar broschyren här: https://info.velfac.se/inspirerande-arkitektur

Om VELFAC

VELFAC har över 50 års erfarenhet av att producera eleganta och unika fönster- och fasadlösningar i högkvalitativa och samtida material. En av våra mest populära produktserier är VELFAC 200, som kännetecknas av sin unika design med mycket enkla och eleganta linjer där en hög glasandel och smala bågar ökar ljusinsläppet betydligt.

www.VELFAC.se