Fler möjligheter till en tryggare framtid för arkitekter

AI Pension, arkitekternas egen försäkringsförening, är från den 1 april 2019 en del av Skandia. För medlemmar och kunder innebär det ett bredare utbud av försäkringar och tjänster och en långsiktig förvaltning av deras pensionspengar.

Genom Skandia kan medlemmar och kunder nu erbjudas ett bredare utbud av lösningar för tjänstepension, så väl som trygga och långsiktiga alternativ för sparande, försäkringar och banktjänster. Exempel på nya lösningar ärden förebyggande hälsoförsäkringen som hjälper anställda att hålla sig friska och bidrar till ökad lönsamhet för företag. Dessutom kan den som har sin tjänstepension hos Skandia även få rabatt på bolåneräntan.

Hållbart sparande
Precis som AI Pension var är Skandia kundägda och bedriver verksamheten för att skapa ekonomisk trygghet för kunderna och samtidigt bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Skandia har stora tillgångar, vilket betyder stort ansvar vid investeringar. En betydande del av tillgångarna är fastigheter, där 90 procent är miljöinventerade fastigheter. Skandia har också en fondportfölj där fyra fonder får toppbetyg i Söderberg & Partners senaste hållbarhetsanalys.

– Många arkitekter är väldigt miljöengagerade och tycker att det är viktigt att deras pensionsförsäkringar placeras hållbart. Skandia arbetar aktivt med flera hållbarshetsaspekter och påverkar bolag de investerar i, så medlemmarna kan känna sig trygga i att pengarna placeras på ett bra sätt för framtiden, säger Lotta Lehmann, tidigare styrelseordförande i AI Pension.

AI nämnden – med arkitekterna i fokus
Som en del av överlåtelsen har AI nämnden etablerats inom Skandia – en sammansättning av representanter från Sveriges Arkitekter, Unionen och Innovationsföretagen. Där ingår personer med lång erfarenhet av branschens villkor med uppdrag att säkerställa att försäkringar och pensionslösningar utvecklas med arkitekternas intresse i fokus.

– Det är viktigt att våra medlemmar ska uppleva att de får högservice som tidigare. Genom Skandia har vi också möjlighet att trygga att deras tjänstepensioner och försäkringar är prisvärda, menar Lotta Lehmann, som nu ingår i AI nämnden.

 Vill du veta mer kan du komma till AI Pension och Skandias event under september och oktober. Läs mer och anmäl dig på  www.aipensionskandia.se

Är du arkitekt och vill ha hjälp med din pension? Under varumärket AI Pension tillhandahåller Skandia specialister på pensionslösningar till arkitekter och ingenjörer med Skandia som försäkringsgivare. AI Pension erbjuder personlig rådgivning, snabb service och tillvaratar dina intressen. Inom Skandia finns dessutom AI nämnden – en sammansättning av representanter från Sveriges Arkitekter, Unionen och Innovationsföretagen.