Filmare och arkitekter skapar framtidens städer

Hur kan kreativa kompetenser från filmvärlden bidra i stadsutvecklingsprocesser? Vilka beröringspunkter finns det mellan de olika världarna? Svaren på detta finns i en pilotstudie genomförd av Film Capital Stockholm i samarbete med White Arkitekter.

Foto Geska Brecevic

Smart Kreativ Stad är ett EU-finansierat projekt som Film Capital Stockholm startade 2015 och som pågår till 2020 med ambitionen att undersöka hur rörlig bild, digital media och film påverkar den urbana stadsbilden och på lång sikt även skapar en mer hållbar stadsutveckling.

Den regionala filmfonden Film Capital Stockholm är också en samarbetsorganisation inom de kreativa och kulturella näringarna med fokus på film, TV och rörlig bild. Under de senaste fyra åren har man drivit EU-projektet Smart Kreativ Stad som vill ge nya perspektiv på rörlig bild i stadsrummet. Frågan om vilka avtryck film och rörlig bild kan göra i stadsrummet har varit central i de piloter man har genomfört.

Under rubriken Creative Film Skills samlade man representanter från respektive branscher i fyra rundabordssamtal för att diskutera kunskapsöverföring mellan de två världarna. Samtalen organiserades kring olika temarubriker som används under stadsutveckling och sammanfattades i fyra artiklar av omvärldsanalytikern Malin Zimm från White Arkitekter. Syftet med rundabordssamtalen var att undersöka hur verktyg och erfarenheter från filmbranschen kan vara en tillgång i arbetet med att göra städer till mer dynamiska platser. Resultatet presenterades även under Arkitekturfestival Stockholm den 29 augusti.

Här kan du läsa mer Creative Film Skills och resultaten: https://smartkreativstad.com/pilot/creative-film-skills/