Energisnål och elegant fönsterlösning

Comfort Hotel Solna är Skandinaviens första nollenergihotell som alstrar mer energi än det förbrukar. Pursos fönsterlösning med lågt U-värde minskar uppvärmningsbehovet och är bra både för ekonomin och miljön.

Foto Lasse Olsson

Comfort Hotel Solna med sina 336 hotellrum är en del av Nordic Choice Hotels satsning House of Choice där tre verksamheter samsas i samma energialstrande byggnad. Hotellet är fastighetens största verksamhet, men här ryms också 88 longstaylägenheter och Nordic Choice Hotels svenska huvudkontor. Hotellet använder 80 procent mindre energi i jämförelse med ett vanligt hotell vilket gör byggnaden till en nollenergifastighet (certifierad enligt FEBY Guld Plushus).

Det är också världens solcellstätaste hotell, med 1,5 solcellspaneler per hotellrum. Ingenting är lämnat åt slumpen, allt är noga genomtänkt som till exempel storleken och placeringen av fönstren.

Comfort Hotel i Solna. Den 11-våningar höga byggnaden har ritats av White arkitekter. Foto: Lasse Olsson

Jari Salmi jobbar som specialistinköpare inom Fasad på Skanska och arbetar med systemleverantörer både nationellt och internationellt. Utmaningarna i det här fallet när det gällde aluminiumfasadsystem var pris, isoleringskrav samt infästningsmöjligheter. Valet föll på Purso eftersom de erbjöd ett bra och billigt alternativ med en högisolerad profil och en skräddarsydd projektlösning när det gällde själva infästningen av fönstren.

– Med en standardprofil hade infästningen hamnat mitt i isoleringen. Med hjälp av Pursos 165 mm profil kunde den istället fästas längre in i stommen. Det gav en smidig och lättåtkomlig infästning som sedan doldes med en täckprofil. Vi hade inte fått till en lika ren och snygg lösning utan den förlängda karmen.

Purso erbjuder högkvalitativa lösningar som utformats av finska experter, vilket garanterar en imponerande exteriör, och fönstren kan utrustas med de funktioner som kunden önskar.

– Vår produktserie ECO, som användes i det här projektet, erbjuder energieffektiva lösningar. Produkterna ger Europas bästa termiska isoleringsprestanda, och är baserade på ett termiskt barriärskikt i polyuretan med ett oöverträffat U-värde, säger Marcus Carlström, tekniskt ansvarig på Purso och fortsätter:

– LK90ECO är passivhuscertifierat och håller ett lågt U-värde vilket det specifikt frågades efter här. Ljudreduktion var också viktigt eftersom hotellet ligger nära stora vägar och det kan vi också erbjuda i vår produkt. Det är en speciell typ av fönsterlösning med väldigt bra isolering som vi är ganska ensamma om på marknaden. Aluminiumprofilsystemen behåller dessutom sitt eleganta utseende i årtionden.

Purso har stått för fönsterprofilerna och Fasadglas har köpt in glasen och satt ihop fönstren med profilerna enligt projektkraven.

– En av våra styrkor är att det aldrig är något problem att få fram profiler efter önskemål och anpassade lösningar. Eftersom kompetensen finns inhouse kan vi vara öppna och flexibla, säger Marcus.

Vi hade inte fått till en lika ren och snygg lösning utan den förlängda karmen.

LK90ECO fönstersystem

LK90ECO fönstersystem har fönster med U-värde på 0,66 W/m2K.

  • Inåt- och utåtgående och fasta fönster
  • Franska balkongdörrar
  • Mötesfönster (utan mittpost)

Läs mer på purso.se