”Arkitekter har en nyckelposition i den gröna omställningen”

Sverige har över 8 miljoner byggnader och goda förhållanden för solenergi. Men hur ser vi till att fler fastigheter producerar solenergi? Teresia Gillgren, operativ chef på Soltech Energys dotterbolag Swede Energy, menar att solenergin utgör en ypperlig chans för arkitekter att ta en större plats i den gröna omställningen.

Vi behöver åstadkomma snabba utsläppsminskningar för att ha någon som helst chans inför det intensivt växande klimathotet. Det är allmänt känt. Det är många saker som behöver göras parallellt, men främst måste vi minska utsläppen genom att öka andelen förnybar energi. Lösningarna på problemet är många, men en väg framåt är klimatsmart arkitektur.

Teresia Gillgren har gedigen erfarenhet av att arbeta med storskaliga solenergilösningar. Men fler fastighetsägare behöver få upp ögonen för det värde som solenergi skapar för den egna verksamheten, samhället och i slutändan för klimatomställningen. Men solenergiaktörer behöver hjälp på traven av landets arkitekter för att skapa klimatsmarta städer och byggnader.

– Samhället kommer att behöva mer grön el i takt med elektrifiering och den akuta klimatsituationen. Arkitekter är därför en allt viktigare pusselbit för att driva den gröna omställningen framåt. Men då behöver de inse vilken nyckelposition de har, säger Teresia Gillgren.

Att lösningen stavas solenergi är inte så konstigt då det finns många positiva fördelar med dagens avancerade solenergilösningar. Exempelvis solcellsfasader.

Ett gott exempel på detta är solcellsfasaden i Mölnlycke Fabriker som Soltech uppfört, tillsammans med Liljewalls Arkitekter. Den producerar mängder med grön energi åt parkeringshuset, samtidigt som designen för tankarna till de mönster textilkonstnären Viola Gråsten skapade som verksam i just detta bruksområde under mitten av 1900-talet. Att blicka bakåt, men designa för framtiden, när nya samhällen utformas är en strategi i vilken arkitekten är oumbärlig.

– Arkitekternas viktiga roll i framtidens hållbara samhällsbygge går inte att understryka nog mycket. De har möjligheten i samråd med solenergibranschen visa sina kunder att design och hållbarhet kan och bör kombineras. Att tro att klimatfrågan bara handlar om teknik och således enbart ligger på ingenjörernas bord är förlegat, avslutar Teresia Gillgren.