5 tips för bättre pension för arkitekter

Pensionen är din framtida lön och något du med fördel kan börja planera tidigt. Vi listar fem tips för bättre pension från pensionsrådgivarna på AI Pension – en del av Skandia.

Carl-Johan Pontén och Mathias Lundberg har lång erfarenhet av att jobba som pensionsrådgivare med fokus på arkitektbranschen. Här är deras fem bästa tips för hur du planerar för en bättre pension:

1. Lönen påverkar pensionens storlek
Din lön genom livet påverkar hur mycket pengar som betalas in till den allmänna pensionen. Om du har en månadslön som ligger på eller över brytgränsen, i år 43 900 kr, så sparar du in maximalt till din allmänna pension. För egenföretagare är det viktigt att tänka på att ta ut en rimlig lön. Andra sätt att ta ut pengar ur företaget, t ex aktieutdelning, ger ingen allmän pension.

2. Glöm inte tjänstepensionen!
För många utgör tjänstepension 25 – 50 % av den framtida lönen som pensionär. Ta upp tjänstepensionen i löneförhandlingar med din arbetsgivare och lyft alltid frågan när du byter jobb. Utgå från minst den nivå som anställda med kollektivavtal har.

För den som har en månadslön över brytgränsen, i år 43 900 kr, är det även värt att löneväxla och få en skjuts i pensionssparandet. Att löneväxla innebär att du avstår delar av bruttolönen och istället låter arbetsgivaren sätta in motsvarande summa eller mer till en tjänstepensionsförsäkring. Fördelen är att du inte behöver betala skatt på pengarna förrän det att de betalas ut i pension, vilket innebär att du kan få högre ränta på hela beloppet under lång tid. Inkomstskatten på pengarna blir i många fall troligen också lägre än vad du i dag betalar i skatt på din lön.

3. Gynnsamt att jobba lite längre
Vilken ålder du väljer att gå i pension påverkar hur hög din livslånga pension blir. Ju längre du jobbar, ju högre kommer din pension att bli. Om du skjuter på pensionen i två år kommer det att innebära högre månadsbetalningar livet ut, då pengarna har mer tid på sig att växa med ränta samt att de beräknas fördelas över kortare tid.

4. Ta inte ut pensionen på för kort tid
Det är en trend idag att ta ut sin tjänstepension på kortare tid. Många försäkringar är dessutom upplagda så att du får mer pengar utbetalda de första fem åren. Om du har en pension som ligger över brytgränsen de första åren, i år drygt 46 000 kr per månad för pensionärer, kan du behöva betala marginalskatt. Många lever generellt långa liv med många år som pensionärer. Då kan det vara bättre att fördela pensionsutbetalningarna för att pengarna ska hålla en jämnare nivå livet ut.

5. Behöver du återbetalningsskyddet?
När du tecknar en pensionsförsäkring ingår det ofta ett återbetalningsskydd som innebär att pengarna från försäkringen betalas ut till den närmaste familjen (make/make, sambo, barn) om du går bort i förtid. Om du däremot inte har en familj kan det vara värt att ta bort det skyddet för att istället få rätt till arvsvinst. En arvsvinst innebär att du får en höjning av din pension när en försäkringstagare som har samma typ av försäkring dör. Pensionskapitalet fördelas då mellan alla andra försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd. Ju äldre du blir, ju mer pengar handlar det om per år. Har du ITP 2 så kan du välja att ta bort familjepensionen för att få en högre pension.

Vill du få personlig pensionsrådgivning? Under varumärket AI Pension tillhandahåller Skandia specialister på pensionslösningar till arkitekter och ingenjörer med Skandia som försäkringsgivare. AI Pension erbjuder personlig rådgivning, snabb service och tillvaratar dina intressen. Inom Skandia finns dessutom AI nämnden – en sammansättning av representanter från Sveriges Arkitekter, Unionen och Innovationsföretagen.